streetwalk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streetwalk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streetwalk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streetwalk.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • streetwalk

    Similar:

    street-walk: walk the streets in search of customers

    The prostitute is street-walking every night

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).