street-urchin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street-urchin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street-urchin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street-urchin.

Từ điển Anh Việt

  • street-urchin

    * danh từ

    đứa trẻ cầu bơ cầu bất, đứa bé bụi đời