streetlight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streetlight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streetlight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streetlight.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • streetlight

    a lamp supported on a lamppost; for illuminating a street

    Synonyms: street lamp

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).