program line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program line

    * kỹ thuật

    dòng chương trình

Từ điển Anh Anh - Wordnet