programmer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmer.

Từ điển Anh Việt

 • programmer

  * danh từ

  người lập trình (trên máy tính)

 • programmer

  người lập chương trình, bộ lập chương trình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • programmer

  * kinh tế

  người lập trình

  thảo chương viên (máy tính)

  * kỹ thuật

  lập trình viên

  người lập chương trình

  người lập trình

  toán & tin:

  người thảo chương

  thảo chương viên

  thiết bị lập trình

Từ điển Anh Anh - Wordnet