coder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coder.

Từ điển Anh Việt

 • coder

  /'koudə/

  * danh từ

  người làm công tác mật mã

 • coder

  (Tech) bộ biên mã; người biên mã

 • coder

  thiết bị ghi mã; người đánh mã

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coder

  * kỹ thuật

  bộ mã hóa

  điện lạnh:

  bộ lập giải mã

  toán & tin:

  bộ lập mã

  bộ tạo mã

  người lập giải mã

  người lập mã

Từ điển Anh Anh - Wordnet