program stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • program stop

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  điểm dừng chương trình

  sự dừng chương trình

  sự ngừng chương trình