programed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programed.

Từ điển Anh Việt

  • programed

    * tính từ

    xem programmed