program mask nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program mask nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program mask giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program mask.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program mask

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mặt nạ chương trình