program(me) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program(me) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program(me) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program(me).

Từ điển Anh Việt

 • program(me)

  chương trình, kế hoạch

  computer p. (máy tính) chương trình tính

  control p. chương trình kiểm tra

  deal p. (máy tính) chương trình được giữ lâu

  diagnostic p. (máy tính) chương trình chuẩn đoán

  explicit p. (máy tính) chương trình chi tiết (được chia thành những phép tính cơ bản)

  infinite p. chương trình vô hạn

  superconsistent p. chương trình tương thích mạnh