problem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem.

Từ điển Anh Việt

 • problem

  /problem/

  * danh từ

  vấn đề

  bài toán; điều khó hiểu

  his attitude is a problem to me: thái độ anh ta làm tôi khó hiểu

  thế cờ (bày sẵn đề phá)

  (định ngữ) bàn luận đến một vấn đề, có vấn đề, có luận đề

  problem novel: truyện có vấn đề

  * định ngữ

  problem child đứa trẻ ngỗ nghịch khó bảo

 • problem

  bài toán; vấn đề

  p.s of allocation bài toán phân phối

  absorption p. bài toán hấp thu

  advertising p. bài toán quảng cáo

  assigument p. (toán kinh tế) bái toán phân phối

  ballot p. bài toán bỏ phiếu

  bargaining p. bài toán hợp đồng

  barrier p. bài toán màn chắn

  blending p. bài toán pha trộn

  bottle neck p. bài toán cổ chai

  boundary value p. bài toán biên trị, bài toán bờ

  brachistochrone p. bài toán đường đoản thời

  caterer p. bài toán người giao hàng

  congestion p. bài toán phục vụ đám đông

  construction p. bài toán dựng hình

  continum p. bài toán continum

  decision p. (logic học) bài toán quyết định

  diet p. bài toán khẩu phần

  dynamical boundary value p. bài toán giá trị biên động lực

  eigenvalue p. bài toán về các giá trị riêng

  encounter p. bài toán gặp nhau

  equilibirium p. bài toán cân bằng

  extremum p. bài toán cực trị

  four colour p. bài toán bốn màu

  infinite medium p. (xác suất) bài toán môi trường vô hạn, bài toán về các hạt

  qua môi trường vô hạn

  isoperimetric(al) p. (giải tích) bài toán đẳng chu

  knot p. bài toán nút

  lifting p. bài toán nâng

  many-body p. (vật lí) bài toán nhiều vật thể

  map-colouring p. (tô pô) bài toán tô màu bản đồ

  marriage p. bài toán chọn lựa

  mixed boundary-value p. bài toán bờ hỗn hợp

  moment p. bài toán mômen

  moving boundary p. (giải tích) bài toán có biên di động

  multidecision p.s (thống kê) bài toán nhiều quyết định

  non-homogeneous boundary p. bài toán biên không thuần nhất

  occupancy p.s (xác suất) bài toán chiếm chỗ

  parametric p. bài toán tham số

  primal p. (đại số) bài toán nguyên thuỷ

  pseudo-periodie p. bài toán giả tuần hoàn

  reducibility p. (logic học) bài toán khả quy

  ruin p. (lý thuyết trò chơi) bài toán sạt nghiệp (của người chơi)

  short distance p. bài toán khoảng cách ngắn nhất

  storage p. (toán kinh tế) bài toán về bảo quản

  three-point p. (trắc địa) bài toán ba điều, bài toán Pôtenôt

  traffic p. bài toán [vận tải, giao thông]

  transportation p. (toán kinh tế) bài toán vận chuyển

  trigonometric moment p. bài toán mômen lượng giác

  two-dimensional p. bài toán hai chiều

  word p. (logic học) bài toán từ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • problem

  * kinh tế

  vấn đề

  vấn đề nan giải

  * kỹ thuật

  bài toán

  sự cố

  vấn đề

  vấn đề (nhiệm vụ kỹ thuật trong mô tả sáng chế)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • problem

  a state of difficulty that needs to be resolved

  she and her husband are having problems

  it is always a job to contact him

  urban problems such as traffic congestion and smog

  Synonyms: job

  a question raised for consideration or solution

  our homework consisted of ten problems to solve

  Similar:

  trouble: a source of difficulty

  one trouble after another delayed the job

  what's the problem?