problem file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập tin bài toán