problem of seven bridges nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem of seven bridges nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem of seven bridges giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem of seven bridges.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem of seven bridges

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bài toán bảy cây cầu