problem analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • problem analysis

  * kinh tế

  phân tích vấn đề

  * kỹ thuật

  sự phân tích sự cố

  toán & tin:

  sự phân tích vấn đề