problem isolation procedure (pip) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem isolation procedure (pip) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem isolation procedure (pip) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem isolation procedure (pip).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem isolation procedure (pip)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương pháp cách lý sự cố

    thủ tục cô lập vấn đề