problem description nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem description nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem description giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem description.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • problem description

  * kỹ thuật

  đề tả

  mô tả bài toán

  toán & tin:

  sự mô tả bài toán

  sự mô tả vấn đề

  xác định vấn đề