problem solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem solution

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giải pháp cho vấn đề