problem folder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem folder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem folder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem folder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem folder

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    danh mục bài toán