problems of allocation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problems of allocation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problems of allocation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problems of allocation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problems of allocation

    * kỹ thuật

    bài toán phân phối