problem of unemployment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem of unemployment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem of unemployment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem of unemployment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem of unemployment

    * kinh tế

    vấn đề thất nghiệp