problem solving strategy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem solving strategy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem solving strategy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem solving strategy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem solving strategy

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chiến lược giải bài toán