problem child nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem child nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem child giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem child.

Từ điển Anh Việt

  • problem child

    * danh từ

    đứa bé ngỗ ngược, khó bảo