problem state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem state.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem state

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tình trạng có vấn đề

    trạng thái vấn đề