problem solving nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem solving nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem solving giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem solving.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • problem solving

  * kinh tế

  sự giải quyết vấn đề

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự giải bài toán

  sự giải quyết vấn đề

  sự giải toán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • problem solving

  the area of cognitive psychology that studies the processes involved in solving problems

  the thought processes involved in solving a problem