pipe organ nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe organ nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe organ giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe organ.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pipe organ

    Similar:

    organ: wind instrument whose sound is produced by means of pipes arranged in sets supplied with air from a bellows and controlled from a large complex musical keyboard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).