in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in.

Từ điển Anh Việt

 • in

  /in/

  * giới từ

  ở, tại, trong (nơi chốn, không gian...)

  in the room: trong phòng

  in the Soviet Union: ở Liên Xô

  in the sky: trong bầu trời

  in the crowed: trong đám đông

  in the dark: trong bóng tối

  in the rain: trong mưa, dưới trời mưa

  in a storm: trong cơn bão

  to serve in the army: phục vụ trong quân đội

  in Shakespeare: trong (những tác phẩm của) Sếch-xpia

  về, vào, vào lúc, trong, trong lúc (thời gian)

  in spring: về mùa xuân

  in 1945: vào năm 1945

  in the morning: vào buổi sáng

  the first time in one's life: lần đầu tiên trong đời

  in an hour: trong một tiếng đồng hồ, trong một giờ

  it was done in a day: việc đó làm xong trong một ngày

  ở vào, trong (phạm vi, hoàn cảnh, điều kiện, trạng thái, tâm trạng...); trong khi, trong lúc, đang lúc, đang

  to be in a favourable postision: ở vào thế thuận lợi

  in any case: trong bất kỳ trường hợp nào

  in someone's power: trong phạm vi quyền lực của ai

  in someone's place: ở vào địa vị ai

  blind in one eye: chột mắt

  small in stature: vóc người nhỏ bé

  in perplexity: đang bối rối lúng túng

  in a firy: trong cơn giận dữ

  in tears: đang khóc

  in debt: mang công mắc nợ

  in fruit: đang ra quả

  in crosssing the river: trong khi qua sông

  in my absence: trong lúc tôi vắng mặt

  in the very act: khi đang hành động, quả tang

  vào, vào trong

  to throw in the fire: ném vào lửa

  to look in a mirror: nhìn vào gương

  to be absorbed in work: mải mê công việc

  theo

  in my opinion: theo ý kiến tôi

  in his fancy: theo trí tưởng tượng của hắn; trong trí tưởng tượng của hắn

  thành

  packed in dozens: đóng thành từng tá

  to go in twos and threes: đi thành từng nhóm hai, ba

  to cut in two: cắt thành hai phần, chia làm đôi

  falling in folds: rủ xuống thành nếp

  bằng

  writter in English: viết bằng tiếng Anh

  to build in wood: xây dựng bằng gỗ

  a statue in marble: pho tượng bằng cẩm thạch

  mặc, đeo...

  a lady in in red: một bà mặc áo màu đỏ

  in decorations: đeo huân chương

  to cry in pain: kêu khóc vì đau

  để

  in my defence: để bảo vệ cho tôi

  in reply to...: để trả lời cho...

  in return for something: để đền đáp lại cái gì, để trả lại cái gì

  in opposition to: để chống lại, để phản đối lại

  về, ở

  to be weak in English: kém về môn tiếng Anh

  a lecture in anatomy: bài thuyết trình về giải phẫu

  to differ in something: khác nhau về cái gì

  to change in volume: thay đổi về khối lượng

  to diminish in size: thu nhỏ về kích thước

  rich in quality: phong phú về chất lượng

  to believe in something: tin tưởng ở cái gì

  the latest thing in electronics: (thông tục) cái mới nhất về điện tử

  four meters in length: bốn mét (về) chiều dài

  three metters in width: bốn mét (về) chiều rộng

  in all

  (xem) all

  in fact

  (xem) fact

  in itself

  (xem) itself

  in so far as

  (xem) far

  in that

  bởi vì

  in truth

  thực vậy

  to be not in it

  không nước gì, không ăn thua gì; không phải là một đối thủ đáng gờm

  he has it in him

  hắn có đủ khả năng làm điều đó

  there is not one in a hundred

  trăm phần không có lấy một phần

  * phó từ

  vào

  to walk in: đi vào, bước vào

  to lock somebody in: giam ai vào

  ở nhà

  is anyone in?: có ai ở nhà không?

  đến, đến bến, cặp bến

  summer is in: mùa hạ đã đến

  the train is in: xe lửa đã đến

  the boat is in: tàu đã cặp bến

  đang nắm chính quyền

  the Vietnam Workres' Party is one which is in: Đảng Lao động Việt nam là đảng nắm chính quyền

  đang mùa; đang thịnh hành, đang là cái mốt

  pineapples are in: đang mùa dứa

  nylon stocking are in: bít tất ny lông đang là cái mốt

  ở trong, ở bên trong

  a coat with the woolly side in: áo choàng có lượt len lót trong

  to be in for

  mắc vào, lâm vào

  to be in for trouble: lâm vào cảnh khó chịu phiền muộn

  to be in for it: gặp chịu khó chuyện, gặp chuyện bực mình (do chính mình gây ra)

  dự thi (một cuộc đua...)

  to be in for an examination: đi thi

  to be in with somebody

  giận ai, bực mình với ai

  in and out

  ra ra vào vào, đi đi lại lại

  in on it

  (thông tục) biết thừa đi rồi, biết tỏng đi rồi

  in with it!

  để vào!, đem vào!

  * danh từ

  (số nhiều) (chính trị) (the ins) Đảng đang nắm chính quyền

  the ins and the outs: đảng đang nắm chính quyền và đảng không nắm chính quyền

  đảng viên đảng nắm chính quyền

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nơi vào, chỗ vào; sự đưa vào

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thế lực

  the ins and outs

  những chỗ lồi ra lõm vào, những chỗ ngoằn ngoèo (của một nơi nào)

  những chi tiết (của một vấn đề...)

  * tính từ

  trong, nội

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cầm quyền

  the in party: đảng cầm quyền

  * ngoại động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ); (tiếng địa phương)

  thu thập lại, thu vén lại, thu lại; gặt

  to in the hay before it rains: thu vén cỏ khô trước khi trời mưa

  bao quanh, quây lại

 • in

  trong, ở trong i. case trong trường hợp; i. fact thực vậy, thực ra; i. the

  large, i. general nói chung; i. order to để; i. particular nói riêng, đặc

  biệt; i. particularr nói riêng, đặc biệt; i. the small cục bộ

 • in

  o. that, in o to để

  o. of congruence cấp của một đoàn

  o. of contact bậc tiếp xúc

  o. of a curve cấp của một đường cong

  o. of a determinant cấp của một định thức

  o. of a differential equation (giải tích) cấp của một phương trình vi phân

  o. of an element in a groupcấp của một phần tử trong một nhóm

  o. of a groupcấp của một nhóm

  o. of magnitude độ lớn

  o. of a matrix cấp của một ma trận

  o. of a permutation cấp của phép hoán vị

  o. of a pole (giải tích) cấp của cực

  o. of a radical chỉ số căn, bậc của căn số

  o. of a singular point cấp của một điểm kỳ dị

  o. of a stationarity (thống kê) cấp dừng (của quá trình)

  o. of a tensor cấp của một tensor

  blocking o. trật tự cản

  calling o. lệnh gửi

  circular o. thứ tự vòng quanh

  coded o. lệnh được mã hoá

  conditional o. lệnh có điều kiện

  cycle o. (máy tính) cấp chu trình

  cyclic o. thứ tự vòng quanh

  dictionary o. thứ tự từ điển

  dummy o. lệnh giả

  initial o. (máy tính) lệnh ban đầu

  lattice o. sắp theo dàn

  lexicographic(al) o. thứ tự từ ngữ, thứ tự từ điển

  linear o. tứ tự tuyến tính

  link o. (máy tính) lệnh nối

  multiply o. lệnh nhân

  operational o. (máy tính) lệnh làm tính

  output o. lệnh ra

  print o. (máy tính) lệnh in

  random o. thứ tự ngẫu nhiên

  reduced o. (đại số) [cấp, bậc] rút gọn

  reverse o. thứ tự ngược

  round-off o. lệnh lấy tròn

  switch o. lệnh đổi mạch

  tally o. (máy tính) lệnh tổng kết

  transfer o. (máy tính) lệnh di chuyển

  working o. tứ tự làm việc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • in

  holding office

  the in party

  directed or bound inward

  took the in bus

  the in basket

  currently fashionable

  the in thing to do

  large shoulder pads are in

  to or toward the inside of

  come in

  smash in the door

  Synonyms: inwards, inward

  Similar:

  inch: a unit of length equal to one twelfth of a foot

  indium: a rare soft silvery metallic element; occurs in small quantities in sphalerite

  Synonyms: atomic number 49

  indiana: a state in midwestern United States

  Synonyms: Hoosier State