indri nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indri nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indri giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indri.

Từ điển Anh Việt

  • indri

    * danh từ

    loài vượn cao lớn ở Mađagaxca

Từ điển Anh Anh - Wordnet