inbye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inbye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inbye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inbye.

Từ điển Anh Việt

  • inbye

    * tính từ, cũng inby

    gần; gần nhà