indie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indie.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indie

    a pop group not affiliated with a major record company

    an independent film company not associated with an established studio

    (of pop groups) not affiliated with a major recording company

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).