info nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

info nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm info giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của info.

Từ điển Anh Việt

 • info

  * danh từ

  thông tin không chính xác (viết tắt) của informal information

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • info

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  INFO

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • info

  Similar:

  information: a message received and understood