information bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information bit

    * kỹ thuật

    bit thông tin