information theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • information theory

  * kinh tế

  lý thuyết thông tin

  * kỹ thuật

  lý luận thông tin

  lý thuyết thông tin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • information theory

  (computer science) a statistical theory dealing with the limits and efficiency of information processing