information centre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information centre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information centre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information centre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information centre

    * kinh tế

    trung tâm tình báo (tiếp thị)

    * kỹ thuật

    trung tâm thông tin