information input nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information input nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information input giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information input.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • information input

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đầu vào (của) thông tin

  toán & tin:

  đầu vào thông tin

  nhập thông tin