information value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information value

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giá trị của thông tin