information bureau nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information bureau nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information bureau giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information bureau.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • information bureau

  * kinh tế

  phòng chỉ dẫn

  Cục Thông tin

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  phòng chỉ dẫn