information word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information word.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information word

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    từ mang thông tin