information hiding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information hiding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information hiding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information hiding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • information hiding

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự che dấu thông tin

  sự giấu thông tin

  sự giấu tin