information desk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information desk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information desk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information desk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • information desk

  * kinh tế

  bàn hướng dẫn

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bàn thông tin

  điện tử & viễn thông:

  quầy thông tin