informal group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

informal group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm informal group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của informal group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • informal group

    * kinh tế

    cung cấp tài liệu (để buộc tội...)

    cung cấp tin tức