informal agreement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

informal agreement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm informal agreement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của informal agreement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • informal agreement

    * kinh tế

    công nghiệp thiết bị thông tin