informal interview nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

informal interview nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm informal interview giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của informal interview.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • informal interview

    * kinh tế

    hợp đồng, hiệp ước phi chính thức