informal theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

informal theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm informal theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của informal theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • informal theory

    * kỹ thuật

    lý luận không hình thức