inst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inst.

Từ điển Anh Việt

 • inst

  * (viết tắt)

  viện, cơ quan (institution)

  của tháng này (of...th instant)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inst

  Similar:

  instant: in or of the present month

  your letter of the 10th inst