instal (l) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

instal (l) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm instal (l) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của instal (l).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • instal (l)

    * kinh tế

    đặt (hệ thống máy móc...)