installment bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

installment bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm installment bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của installment bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • installment bond

    * kinh tế

    công trái trả làm nhiều kỳ