installment house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

installment house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm installment house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của installment house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • installment house

    * kinh tế

    cửa hàng bán trả góp