installment buying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

installment buying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm installment buying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của installment buying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • installment buying

    * kinh tế

    mua trả góp

Từ điển Anh Anh - Wordnet