installer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

installer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm installer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của installer.

Từ điển Anh Việt

 • installer

  /in'stɔ:lə/

  * danh từ

  người đặt (hệ thống máy móc...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • installer

  * kỹ thuật

  chương trình cài đặt

  toán & tin:

  bộ cài đặt