installer (installation program) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

installer (installation program) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm installer (installation program) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của installer (installation program).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • installer (installation program)

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bộ cài đặt

  chương trình cài đặt

  trình cài đặt